Všeobecné obchodní podmínky
platné pro internetový obchod firmy 3.Princova a.s., Pecháčkova 7, 150 00 Praha 5, IČO:25717707, DIČ:CZ25717707, registrace u MS v Praze, oddíl B, vložka 5682

1. Objednání zboží

Objednávky se přijímají přímou objednávkou z internetového obchodu firmy 3.Princova a.s. (http://lyzeprincsport.cz/) nebo e-mailem (info@princsport.cz , objednavky@princsport.cz).
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je závazná pro obě strany. Přijetí a platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství. Kupující svoji objednávkou potvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné.

 

2. Ceny

Platná cena je cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy (zaslání objednávky). Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Připočítává se cena poštovného a balného.

Cena poštovného a balného činí:
- 150,- Kč/balík Česká republika
- 200,- Kč/balík - dobírka Česká republika
Při platbě hotově při osobním odběru se poštovné a balné neúčtuje.

 

3. Dodání zboží a způsob platby

Objednané zboží je odesláno, resp. je k vyzvednutí do 3 kalendářních dnů po obdržení objednávky. Dodání po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím. Pokud prodávající překročí dohodnutou dobu dodání konkrétního druhu zboží, má kupující právo zrušit objednávku a to telefonicky nebo emailem.

Objednávky se vyřizují s možností následujících variant plateb:
a) dobírka - platba při doručení poštou na fakturační, nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce
b) platba předem - po přijetí objednávky bude kupujícímu vystavena zálohová faktura, na základě které provede platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu zálohové faktury. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce.
c) hotovost - platba při osobním odběru zboží v provozovně. Zboží lze vyzvednout po potvrzení objednávky v provozní době prodávajícího a po předchozí telefonické domluvě.

 

4. Výměna zboží

Výměna zboží prodávajícím se může provést během 14 dní od jeho převzetí kupujícím. Pokud expedice proběhla správně dle objednávky kupujícího, musí tento uhradit náklady za zpětnou dopravu.
Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení. Zboží je nutno odeslat doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku.

 

5. Právo na storno kupní smlouvy

Kupní smlouvu může kupující zrušit do 14 dnů bez uvedení důvodů a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít i tzv. formulář pro vrácení zboží. Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení.
Lhůta začíná běžet dnem příjmu zboží. Náklady za poštovné hradí kupující. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 14 dnů vrátí peníze na bankovní účet kupujícího od data odstoupení od smlouvy.

 

6. Reklamace

Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit. Za vady způsobené dopravcem neručíme.
Při podání reklamace je nutné předložit reklamované zboží v originálním obalu, kopii prodejního dokladu a popis závady. Podmínky reklamace jsou upraveny platným Reklamačním řádem firmy 3.Princova a.s..

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@princsport.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Případný spor mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující řešit také mimosoudní cestou prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporu,  kterým je například Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/ či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

 

7. Kontaktní údaje prodávajícího

3.Princova a.s.
Na Hůrce 1041/2, 161 00 Praha 6
tel. 737213153, 734289259
e-mail: info@princsport.cz
http://www.lyzeprincsport.cz/, http://lyzeprincsport.cz/
č.účtu 1003012909/5500

 

8. Ochrana osobních údajů o kupujícím

Prodávající zajišťuje důvěrnost a zabrání zneužití dat o kupujícím. Obdržená data budou použita pouze pro přijetí, vyřízení a vyúčtování objednávky a nebudou zpracována k jiným účelům.

 

9. Platnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy 3.Princova a.s. jsou platné od 1.1.2014. Řídí se zásadami Občanského zák. č. 40/1964 Sb., resp. Obchodního zák. š. 513/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

 
Partneři
 
Společnost
Navigace
3. Princova a.s.
Na Hůrce 1041/2, 160 00 Praha 6
(+420) 737 213 153, 734 289 259
Facebook
LYZEPRINCSPORT.CZ © 2015 - všechna práva vyhrazena
KONTAKT
3. Princova a.s.
Na Hůrce 1041/2, 160 00 Praha 6

PO-PÁ: 8:30-16:30
SO-NE: ZAVŘENO
(+420) 737 213 153, 734 289 259